SK CZ
Nepřihlášen/á
Přihlásit se
Zavřít

Vědecké zastoupení

 

Yoram Palte, MD, PhD, je profesor fyziologie a biofyziky na Technione - Izraelském technologickém institutu. Jeho odborná způsobilost je v oblasti elektrofyziologie a biozdravotnickém inženýrství. V minulosti vedl profesor Palte 12 let Rappaport - Institut výzkumu v oblasti zdravotnických věd, což je výzkumné středisko zdravotnické školy Technionu. Později obrátil svou celkovou činnost na rozvoj biozdravotnického průmyslu v Izraeli.

Dr. Giora Winterstein, M.D. je zdravotní a generální ředitel Elisha Hospitals, největší skupiny soukromých nemocnic a kosmetických klinik v Izraeli. Dr. Winterstein také působí jako hlavní výkonný úředník Bio Medivest Group, firmy investičního managementu, která se specializuje na financování
a rozvoj marketingových strategií pro společnosti v počátečním stádiu rozvoje zaměřené na oblast zdravotnictví a kosmetiky. Dr. Winterstein má rozsáhlé zkušenosti s vrcholovým managementem jak ve zdravotnické a farmaceutické oblasti, tak i v oblasti zdravotnických zařízení, a zaujímá pozici vrchního ředitele ve více společnostech se špičkovou technologií v Izraeli.

Dov Ingman, PhD, je docent na fakultě průmyslového inženýrství a managementu na Technione - Izraelském institutu technologie. Působil jako ředitel Laboratoře nových materiálů (SSSR), hlavní výzkumník Institutu spolehlivosti, nedestruktivního zkoušení a přístrojové techniky a jako předseda Multidisciplinárního programu zajištění kvality a spolehlivosti (Izrael). Pod jeho dohledem provádělo svůj výzkum v různých oblastech vědy a technologie 11 doktorů filozofie a 23 uchazečů o doktorský titul. Profesor Ingman je autorem 42 vědeckých publikací a 15 patentů a patentových přihlášek. Byl hlavním výzkumníkem v 21 vědeckých a rozvojových projektech. Mezi některé z nejdůležitějších výzkumných činností profesora Ingmana patří nanotechnologie, nanostruktury,  biologicko-nanotechnologické aplikace, aplikování nanotechnologie v materiálech, fotonika a mikroelektronika a umělá inteligence.

scroll-top
Nahoru